Les Yeux pour les Yeux

Les yeux pour les Yeux

Les yeux pour les Yeux Je séria z roku 2015, kde je monumentalizácia figúry vystupňovaná až do detailného pohľadu do dúhovky. Figúra sa na prvý pohľad stráca v prospech abstraktného pôžitku zo samotnej maľby, avšak stále zostáva prítomná v analýze pohľadu smerom dovnútra. Na šošovku odkazuje aj krehký no pevný podklad, ktorým je blana od bicích odkazujúca na ďalší zo zmyslov, sluch, kedže tieto dva zmysly človeku poskytujú najväčšie množstvo podnetov z okolitého sveta.